Avis legal - Ajuntament de la Fatarella - Pàdel - Pista pàdel a la Terra Alta

avis legal

Les dades de caràcter personal que es proporcionen seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Fatarella, amb la finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'ús de les dades recollides mitjançant el formulari d'aquesta web serà única i exclusivament la gestió de les reserves de la pista de pàdel, i si escau, les accions que se'n puguin derivar. La tramesa dels formularis inclosos en aquesta web implicarà el consentiment exprés de l'usuari al seu ús en aquests termes.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de l'Ajuntament de la Fatarella (Plaça Major, 7 - 43781 La Fatarella o bé a l'adreça de correu electrònic: padel@lafatarella.cat) indicant el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a tal efecte.

Copyright

Els continguts de la pàgina web de padelfatarella.cat són propietat (Copyright ©) de Terra Alta Consultoria TIC S.L.
Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o íntegrament, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia per escrit de Terra Alta Consultoria TIC S.L..

Terra Alta Consultoria TIC S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions així com també altres condicions generals o particulars que resultin d'aplicació. Igualment, ens reservem el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web i dels seus continguts.D'acord


D'acord